Nota prawna

Prawa autorskie do witryny www.taxenter.pl, zwanej dalej „Witryną” przysługują Taxenter sp. z o.o. Korzystanie z Witryny, która podlega przepisom o ochronie praw autorskich, oraz poniższym ograniczeniom:

  1. Niedozwolone jest włączanie Witryny lub jej części do innych witryn lub części witryn.
  2. Informacje zawarte w Witrynie można używać wyłącznie na potrzeby własne.
  3. Powołanie się na informacje z Witryny wymaga wskazania źródła tych informacji.
  4. Taxenter sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z Witryny oraz jej zawartość. W szczególności, poza treścią komunikatów nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w witrynie, oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z Witryny lub pobrania jakichkolwiek materiałów.
  5. Wszystkie materiały przesyłane do Taxenter sp. z o.o. przez użytkownika Witryny, włączając wszelkie informacje, pytania, komentarze i tym podobne, będą traktowane jako udostępnione do nieodpłatnego korzystania przez Taxenter sp. z o.o., włączając w to odtwarzanie, publikowanie i wysyłanie.

Wysokie ceny jaj. Zapłacimy za nie tyle, ile za mięso drobiowe

Hurtowe ceny jaj i mięsa drobiowego w Unii Europejskiej są na tym samym poziomie. Dotychczas mięso drobiowe było o kilkadziesiąt procent droższe. Obecna sytuacja cenowa świadczy o ogromnym rozchwianiu rynków drobiarskich – informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP).

Podatek od posiadania psa – ile wynosi i dlaczego go płacimy?

Wiele kwestii przemawia za posiadaniem psa, o ile masz ku temu odpowiednie warunki. Jednak musisz mieć także świadomość, że będziesz zobowiązany nie tylko do jego utrzymania, tj. do zakupu karmy, pokrycia kosztów wizyt weterynaryjnych, ale również do uiszczenia podatku od psa. Sprawdź, ile wynosi i kto jest zobowiązany do jego opłacania.